Shanghai Yangdun Electric Manufacturing Co., Ltd.

Factory Address: No. 655, Zhaoxian Road, Jiading High-tech Park, Shanghai (2201 Yongsheng Road)